Gemensam försäkring bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat en Gemensam försäkring för bostadsrättstillägg via RBförsäkring, där Folksam är försäkringsgivare.

Skadeanmälningsblankett finns att hämta på 
RBförsäkring
Skadeanmälan görs till Folksam.
Folksam
0771 – 800 800

Ange att Ni är försäkrade genom RBförsäkring samt uppge vårt försäkringsnummer 316399.