Sophantering

Föreningen har sopsortering.
Det finns sortering för restavfall och komposterbart avfall. 

Bruna påsar för komposterbart avfall finns att hitta i tvättstugan – föreningslokalen.