Styrelsen 2019

 

  Ordförande Lars Eklöf                                                                                                                                                                            
Prilyckegatan 445
lars.eklof@goteborgshus42.se
0706-557647
Vice ordförande Peter Hansson
Prilyckegatan 317
peter.hansson@goteborgshus42.se
0702-563452 
Ansvarsområde: APTUS/bokningssystem,
miljöhuset, köansvarig parkeringsplatser 
Sekreterare Maria Karlsson
Prilyckegatan 363A
maria.karlsson@goteborgshus42.se
0704-710554
Ansvarsområde: Pratbubblan
  Ledamot Alex Hannoun
Prilyckegatan 359A
alex.hannoun@goteborgshus42.se
0733-331905
Ansvarsområde: Bredband, överlåtelser/nya
medlemmar.
Ledamot Lis Börjesson
Prilyckegatan 361A
lis.borjesson@goteborgshus42.se
0768-022542 eller 031-575372
Ansvarsområde: Nycklar och ansvarig för förenings-
lokalen.
Ledamot Jan Lidén
Prilyckegatan 419B
jan.liden@goteborgshus42.se
0734-438065
Ansvarsområde: Brandskydd och grönområde
  Suppleant Björn Lindström
Prilyckegatan 325B
bjorn.lindstrom@goteborgshus42.se
0705-245158
Ansvarsområde: Snöröjning och grönområde
Suppleant Gun Kanmert
Prilyckegatan 365A
gun.kanmert@goteborgshus42.se
0705-411765
Ansvarsområden: Miljö- och energiansvarig
Suppleant Abdol Vazae
Prilyckegatan 337
abdol.vazae@goteborgshus42.se
0733-609132
Ansvarsområden: Hemsidan 
  Revisor Adam Kovasznay
Prilyckegatan 351
adam.kovasznay@goteborgshus42.se
031-572139
  Valberedning
valberedningen@goteborgshus42.se
Sven-Ove Carlsson
Olof Lundström (sammankallande)
Agneta Liden
  Gårdsombuden
Majgården – Anders Hansson, Prilyckegatan 329 B
Aprilgården – Ida Bertelsen, Prilyckegatan 377 A
Junigården & Junilängan Fredrik Floren Prilyckegatan 343
Februarigården – Ingvar Gustavsson, Prilyckegatan 395 A
Januarigården – Peter Emanuel, Prilyckegatan 411
Decembergården – Angela Eklöv, Prilyckegatan 445 
och Stefan Johansson Prilyckegatan 449
  Namn på de olika gårdarna ser du på kartan nedan: 

  Karta över föreningen (858,5 KiB, 380 hits)

Styrelsesidan (lösenordsskyddad)Aptus bokning (lösenordsskyddad)