Styrelsen 2022

 

  Ordförande Lars Eklöf                                                                                                                                                                            
Prilyckegatan 445
lars.eklof@goteborgshus42.se
0706-557647
Vice ordförande Jan Lidén
Prilyckegatan 419B
jan.liden@goteborgshus42.se
0734-438065
Ansvarsområde: Brandskydd 
 
Sekreterare Maria Karlsson
Prilyckegatan 363A
maria.karlsson@goteborgshus42.se
0704-710554
Ansvarsområde: Pratbubblan
 

Kristian Lindberg
Prilyckegatan 371A
0703-66 27 00

Ledamot Lis Börjesson
Prilyckegatan 361A
lis.borjesson@goteborgshus42.se
0768-022542 eller 031-575372
Ansvarsområde: Nycklar och ansvarig för förenings-
lokalen.
Ledamot Gun Kanmert
Prilyckegatan 365A
gun.kanmert@goteborgshus42.se
0705-411765
Suppleant Abdol Vazae
Prilyckegatan 337
abdol.vazae@goteborgshus42.se
0733-609132
Ansvarsområden: Hemsidan 
Suppleant David Hersvik
Prilyckegatan 413
David.hersvik@goteborgshus42.se
0708-446799
Ansvarsområden: Miljö, energi, snöröjning samt grönområde
  Suppleant David Tåhlin
Prilyckegatan 323
David tahlin@goteborgshus42.se
0704-858522
Ansvarsområden: Aptus/bokningssystem, P-plats
  Revisor Peter Hansson
Prilyckegatan 317

0702-56 34 52
  Valberedning
valberedningen@goteborgshus42.se
Sven-Ove Carlsson
Olof Lundström (sammankallande)

 

  Gårdsombuden
Majgården – Anders Hansson, Prilyckegatan 329 B
Aprilgården – Anders Ekholm, Prilyckegatan 387
Junigården & Junilängan Fredrik Floren Prilyckegatan 343
Februarigården – Ingvar Gustavsson, Prilyckegatan 395 A
Januarigården – Peter Emanuel, Prilyckegatan 411
Decembergården – Angela Eklöf, Prilyckegatan 445 
och Stefan Johansson Prilyckegatan 449
  Namn på de olika gårdarna ser du på kartan nedan: 

  Karta över föreningen (858,5 KiB, 971 hits)

Styrelsesidan (lösenordsskyddad)Aptus bokning (lösenordsskyddad)

  •  

    dsc_2093


  • Alla nyheter


  • Kategorier

  • Logga in