Städdagar

År 2020:
Vårens städdag infaller 9 maj kl. 10
Höstens städdag infaller 26 september kl. 10

Vi ses på gårdarna.