Trädgårdsavfall

Container för trädgårdsavfall

Containern är avsedd för trädgårdsavfall såsom gräs, nedklippta grenar, häckar, julgranar och ogräs. 
Se till att allt som slängs i containern är nedklippt då tex. julgranar fyller containern fort. 

Det är inte tillåtet att slänga impregnerat trä, brädor, renoveringsmaterial, plastkrukor, porslin, keramik eller sopsäckar. 
Allt ovan körs till Tagene återvinningscentral av enskild medlem. Kort fås gratis på ÅVC. 

Fyll inte containern upp över kanten, då tömmer inte Renova containern.