Verktygsförråd


Lån av nyckel till föreningens verktygsförrådet (trädgårdsverktyg)

I föreningens verktygsförråd finns spadar, sopborstar, högtryckstvätt, krattor, häcksaxar och annat för utlåning.
Kontakta någon i styrelsen eller gårdombud, samtliga har var sin nyckel.

Styrelsen och gårdombud